STRONA GŁÓWNA JĘZYK > PL EN DE
Infolinia: Odkryj numer
 

Coraz większy udział seniorów w społeczeństwie

2015-10-02

Od początku lat 90. XX wieku przeciętny Polak postarzał się o prawie siedem lat. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2050 roku co trzeci z nas będzie miał co najmniej 65 lat. Czy można się zabezpieczyć przed niepożądanymi skutkami zmian demograficznych? I jak to zrobić?

Społeczeństwo się starzeje. Główny Urząd Statystyczny podaje, że od 1989 do 2013 roku rozwój demograficzny w Polsce wyhamowywał, a także zmieniła się struktura wieku Polaków. Dlaczego tak się dzieje? Żyjemy coraz dłużej, a z drugiej strony rodzi się mniej dzieci.

W ciągu ostatnich 25 lat największe zmiany nastąpiły właśnie w grupie wiekowej dzieci i młodzieży (do 17 lat) – liczba osób zmniejszyła się o blisko 12%. W tym czasie liczba osób w wieku poprodukcyjnym (kobiety – 60+, mężczyźni – 65+) zwiększyła się o ponad 5%. W 2013 r. grupa osób w wieku powyżej 65 lat stanowiła 14,7% naszego społeczeństwa. Z ostrożnych prognoz GUS wynika, że w 2050 roku seniorem będzie już co trzeci Polak.

Jakie mogą być skutki tak głębokich zmian demograficznych? Można to prześledzić na przykładzie krajów zachodnich, które już mierzą się z tym problemem. – Wyraźnie rosną wydatki na świadczenia emerytalne
i zapotrzebowanie na usługi zdrowotne i opiekuńcze, natomiast rozwój gospodarczy spowalnia. Polska wciąż jest krajem względnie młodym demograficznie, ale zmiany szybko postępują –
mówi prof. Shlomo Noy, międzynarodowy lider opinii w zakresie geriatrii oraz zarządzania opieką zdrowotną, współzałożyciel Angel Care we Wrocławiu.

Społeczeństwo będzie się postarzało, nie zapobiegniemy temu. Czy możemy przygotować się na problemy z tym związane? – Jednym z elementów radzenia sobie z konsekwencjami zmian demograficznych są innowacyjne metody leczenia i profilaktyka, które pozwolą utrzymać większą grupę osób aktywnych zawodowo. Zmienia się także podejście do osobistego stanu zdrowia – mówi prof. Shlomo Noy. – Chcemy być jak najdłużej sprawni i aktywni, bo to oznacza szczęśliwe życie. Odpowiednie programy i ośrodki w tym pomogą. Poza tym osoby w wieku emerytalnym na Zachodzie coraz częściej szukają dla siebie miejsca w nowoczesnych domach dla seniorów. Znajdują tam bezpieczeństwo, komfort, podobne towarzystwo i wszelkie aktywności – dodaje.

Takim kompleksowym ośrodkiem w Polsce jest Angel Care. Włączenie seniorów w rytm życia społecznego i zapewnienie różnego rodzaju aktywności jest bardzo istotnym elementem profilaktyki prozdrowotnej, ale też odpowiada na osobiste oczekiwania seniorów dotyczące jakości życia.

MEDI-system
Na Dyrekcyjnej

ul. Dyrekcyjna 5‑7
Wrocław

+48 71 311 11 88

facebookYou Tubelinked-in