ANGEL CARE STRONA GŁÓWNA JĘZYK > PL EN DE
Infolinia: Odkryj numer
 

Coraz większy udział seniorów w społeczeństwie

2015-10-02

Od początku lat 90. XX wieku przeciętny Polak postarzał się o prawie siedem lat. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2050 roku co trzeci z nas będzie miał co najmniej 65 lat. Czy można się zabezpieczyć przed niepożądanymi skutkami zmian demograficznych? I jak to zrobić?

Społeczeństwo się starzeje. Główny Urząd Statystyczny podaje, że od 1989 do 2013 roku rozwój demograficzny w Polsce wyhamowywał, a także zmieniła się struktura wieku Polaków. Dlaczego tak się dzieje? Żyjemy coraz dłużej, a z drugiej strony rodzi się mniej dzieci.

W ciągu ostatnich 25 lat największe zmiany nastąpiły właśnie w grupie wiekowej dzieci i młodzieży (do 17 lat) – liczba osób zmniejszyła się o blisko 12%. W tym czasie liczba osób w wieku poprodukcyjnym (kobiety – 60+, mężczyźni – 65+) zwiększyła się o ponad 5%. W 2013 r. grupa osób w wieku powyżej 65 lat stanowiła 14,7% naszego społeczeństwa. Z ostrożnych prognoz GUS wynika, że w 2050 roku seniorem będzie już co trzeci Polak.

Jakie mogą być skutki tak głębokich zmian demograficznych? Można to prześledzić na przykładzie krajów zachodnich, które już mierzą się z tym problemem. – Wyraźnie rosną wydatki na świadczenia emerytalne
i zapotrzebowanie na usługi zdrowotne i opiekuńcze, natomiast rozwój gospodarczy spowalnia. Polska wciąż jest krajem względnie młodym demograficznie, ale zmiany szybko postępują –
mówi prof. Shlomo Noy, międzynarodowy lider opinii w zakresie geriatrii oraz zarządzania opieką zdrowotną, współzałożyciel Angel Care we Wrocławiu.

Społeczeństwo będzie się postarzało, nie zapobiegniemy temu. Czy możemy przygotować się na problemy z tym związane? – Jednym z elementów radzenia sobie z konsekwencjami zmian demograficznych są innowacyjne metody leczenia i profilaktyka, które pozwolą utrzymać większą grupę osób aktywnych zawodowo. Zmienia się także podejście do osobistego stanu zdrowia – mówi prof. Shlomo Noy. – Chcemy być jak najdłużej sprawni i aktywni, bo to oznacza szczęśliwe życie. Odpowiednie programy i ośrodki w tym pomogą. Poza tym osoby w wieku emerytalnym na Zachodzie coraz częściej szukają dla siebie miejsca w nowoczesnych domach dla seniorów. Znajdują tam bezpieczeństwo, komfort, podobne towarzystwo i wszelkie aktywności – dodaje.

Takim kompleksowym ośrodkiem w Polsce jest Angel Care. Włączenie seniorów w rytm życia społecznego i zapewnienie różnego rodzaju aktywności jest bardzo istotnym elementem profilaktyki prozdrowotnej, ale też odpowiada na osobiste oczekiwania seniorów dotyczące jakości życia.

Angel Care
Centrum Seniora

ul. Dyrekcyjna 5‑7
Wrocław

 71 311 11 88

facebookYou Tubelinked-in