JĘZYK > PL EN DE
Infolinia: Odkryj numer
 

Wymienione poniżej informacje zawierają warunki i zastrzeżenia dotyczące korzystania ze strony www.angel-care.pl i mają zastosowanie do wszystkich jej użytkowników. Korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków.    

Strona internetowa stanowi własność Spółki Angel Care Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rzeźniczej 32‑22, 50‑130 Wrocław, NIP: 5272630841.  


Odpowiedzialność
Treści zamieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) nie mogą więc one stanowić podstawy do wnoszenia przeciwko Spółce Angel Care Wrocław Sp. z o.o. jakichkolwiek roszczeń. Informacje znajdujące się na stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia. Spółka dokonuje aktualizacji danych znajdujących się na stronie, jednak nie daje to gwarancji aktualności informacji w każdym czasie.  Spółka nie ponosi też odpowiedzialności za ewentualne braki lub błędy zamieszczone na stronie internetowej, a także za konsekwencje niezgodnego z prawem wykorzystywania jej treści. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji dotyczących treści zawartych na stronie internetowej powinny skontaktować się z przedstawicielami Spółki poprzez dane kontaktowe zawarte w zakładce „Kontakt”.


Prawa autorskie
Wszelkie elementy zamieszczone na stronie internetowej, w tym jej struktura i projekt graficzny stanowią własność spółki Angel Care Wrocław Sp. z o.o. i podlegają ochronie na wszelkich polach eksploatacji utworów określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ). Działania pozostające w sprzeczności z powyższą ustawą na które podmiot nie uzyskał pisemnej zgody Spółki będą przez nią uznane za naruszające prawa własności intelektualnej.


Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych jest MEDI-system Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  Dane osobowe uzyskane przez Spółkę w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newsletteru są danymi poufnymi gromadzonymi przez administratora w celu świadczenia usług oraz przekazywania informacji o ofertach i promocjach. Dane te nie podlegają udostępnianiu, sprzedaży, wydzierżawianiu podmiotom trzecim.

MEDI-system
Na Dyrekcyjnej

ul. Dyrekcyjna 5‑7
Wrocław

+48 71 311 11 88

facebookYou Tubelinked-in