JĘZYK > PL EN DE
Infolinia: Odkryj numer
 

Kształcenia w zawodach pielęgnacyjnych i ­o­pie­kuń­czych

2017-04-07

Eksperci z niemieckich landów odwiedzili Centrum Seniora Angel, dziękujemy za wizytę i ­za­po­zna­nie się z naszym Centrum 

Program spotkania został ustalony i sporządzony w większości przez Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia działające w regionie partnerskim, na Dolnym Śląsku. Wysokiej klasy specjaliści z zakresu zawodów pielęgnacyjnych i opiekuńczych pojawili się w Biurze, aby przedstawić sytuację w Polsce niemieckiej delegacji. Byli to m.in. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prof. dr Joanna Rosińczuk, dr hab. Izabella Uchmanowicz, adiunkt Katedry Pielęgniarstwa Internistycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Anna Szafran i Wiesława  Ludwiczyńska z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Na seminarium poruszane były zagadnienia z zakresu struktur finansowania kształcenia, standardów pedagogiczno-dydaktycznych, prawa pracy i kształcenia, wdrażania reform dostosowujących kształcenie do dyrektyw unijnych, poziomu kwalifikacji nauczycieli, możliwości zatrudnienia i spektrów działalności w zawodach pielęgnacyjnych i opiekuńczych, możliwości specjalizacji w zawodzie, umiejętności przydatnych w zawodzie, praktycznego planu kształcenia w oferujących je placówkach, a także współpracy między poszczególnymi placówkami. Następnie delegacja zwiedziła podmioty edukacyjne kształcące w zawodach pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz Dom Seniora Angel Care. 

Uczestnicy poznali różnice i podobieństwa w kszatałceniu, ofertach kursów dokształcających, wynagrodzeniach i praktyce zawodowej. Jako wniosek nasuwa się stwierdzenie, że zapotrzebowanie na  wykwalifikowanych opiekunów i ich nauczycieli jest w naszych czasach w Europie ogromne i będzie nadal rosło.

 

 

 

MEDI-system
Na Dyrekcyjnej

ul. Dyrekcyjna 5‑7
Wrocław

+48 71 311 11 88

facebookYou Tubelinked-in