JĘZYK > PL EN DE
Infolinia: Odkryj numer
 

Muzykoterapia

2017-03-06

Muzykoterapia jest najstarszą i zarazem najlepiej rozwiniętą formą terapii przez sztukę.By zrealizować wyznaczone cele terapeutyczne korzysta ona z wyjątkowych właściwości muzyki wyzwalającej określone reakcje psychofizyczne w człowieku. Umiejscawia się ją także pośród form oddziaływania ­psy­cho­te­ra­peu­ty­czne­go

Muzykoterapia osób starszych należy do pomocniczych metod oddziaływania terapeutycznego i za cele nadrzędne stawia m.in. utrzymanie tak długo, jak to tylko możliwe sprawności umysłowej i fizycznej oraz wspieranie osoby, nawet w poważnych deficytach w tych obszarach.

Poprzez odpowiednio dobraną muzykę możliwe jest wpłynięcie na zmianę nastroju klienta, obniżenie poziomu lęku, a także zmniejszenie depresji. Bardzo istotna jest funkcja reminiscencyjna muzyki, czyli przywoływanie miłych wspomnień oraz skojarzeń z przeszłości i ważnych momentów życia. Podopieczni mogą doświadczyć dzięki temu radosnych emocji, co sprzyja rozluźnieniu i oderwaniu od czasem przytłaczającej rzeczywistości a także skupianiu uwagi na przypadłościach związanych z wiekiem lub chorobą.

Dzięki koncentracji na muzyce i angażowaniu osoby w miarę możliwości we wspólnej grze i śpiewie, a także stosowaniu technik relaksacyjnych, można wpłynąć na poziom odczuwanego bólu i dyskomfortu. Badania wykazują, że poprzez udział podopiecznych w muzykoterapii można zauważyć poprawę również w innych obszarach jak np. w lepszych relacjach i komunikacji klienta z personelem oraz bliskimi. Silne oddziaływanie muzyki na sferę emocjonalną odgrywa kluczową rolę w dotarciu do nieuświadomionych i tłumionych emocji osoby w czym pomagają techniki projekcyjno-wyobrażeniowe. Jednym z głównych kryteriów co do stosowanej muzyki są preferencje odbiorców. Możliwość doboru utworów, głośności i długości odtwarzania czy odegrania są, choć niepozorną, to bardzo ważną kwestią w poczuciu utraty kontroli nad swoim życiem w postępującej chorobie.

W Angel Care stosowane są różne techniki muzykoterapeutyczne, a m.in. muzykoterapia receptywna, techniki wyobrażeniowe, improwizacja instrumentalna, song-writing, techniki relaksacyjne, wspólny śpiew i inne. Każde zajęcia mają swój temat przewodni. Podopieczni mają możliwość poznania i zagrania na różnych instrumentach, często perkusyjnych, a stale towarzyszącym instrumentem jest akordeon. Świetnie sprawdza się on podczas wspólnego śpiewu i muzykowania, które są elementem, prawie każdego spotkania. Podczas zajęć pojawiają się także elementy arteterapii. Wszelkie działania są dopasowywane do możliwości Pensjonariuszy.

Szymon Chrobak - Muzykoterapeuta, nasz terapeuta od muzyki.

Ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na specjalizacji Muzykoterapia. Do tej pory zdobywał doświadczenie terapeutyczne m.in. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, pracując z osobami dorosłymi, w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca „MEDINET”, Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 13 dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. M. Grzegorzewskiej, w Środowiskowym Domu Samopomocy przy DolSAR „ART”, Szkole Podstawowej nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi we Wrocławiu. Pracował jako muzykoterapeuta w Fundacji Rosa i prowadził zajęcia muzyczne w ośrodku Kontury Kultury. Obecnie pracuje w Domu Seniora „Angel Care”, Bonifraterskim Centrum Hospicyjnym we Wrocławiu oraz w Centrach Spotkań „Na Ciepłej” i „Omikami” z osobami cierpiącymi na choroby otępienne.

Od początku studiów jako przewodniczący i wiceprzewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Muzykoterapii organizował międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje studentów muzykoterapii, które umożliwiają cenną wymianę doświadczeń między ośrodkami i terapeutami. Poza działaniami terapeutycznymi i naukowymi jest perkusistą polsko-łemkowskiego zespołu Burjan, a okazjonalnie śpiewa w chórze Opery wrocławskiej. Współpracuje też z Niezależną Telewizją jako realizator obrazu i dźwięku oraz montażysta. W wolnych chwilach oddaje się pasji latania na paralotni.

MEDI-system
Na Dyrekcyjnej

ul. Dyrekcyjna 5‑7
Wrocław

+48 71 311 11 88

facebookYou Tubelinked-in